Ajuntament de la Vall d'Alba

Servicis Socials de l'Ajuntament de Vall d'Alba

Els servicis socials es donen a través de l'agrupació d'ajuntaments de què és capçalera el Vall alb, els ajuntaments integrants i l'horari d'atenció és:

- ATZENETA DEL MAESTRAT 964 370 919: Dilluns

- VALL D'ALBA 964 320 495: Dijous

- VILANOVA D'ALCOLEA 964 707 032: Dimecres

- TORRE EN DOMÉNEC 964 707 249 : Dimecres

- SARRATELLA 964 708 220 : Dimecres

ORGANIGRAMA LES ACTUACIONS DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS SÓN:
 • L'anàlisi de les necessitats i de la problemàtica social.
 • La programació d'activitats en el seu camp social.
 • El foment de l'acció comunitària.
 • La gestió dels programes i de les ajudes econòmiques.
 • La titularitat i gestió d'aquells Servicis Socials especialitzats que li corresponga per raó de la seua competència territorial.
ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA DELS SERVICIS SOCIALS:

Els Servicis Socials comprenen aquells recursos, actuacions i prestacions que tendixen a la prevenció, tractament i eliminació de qualsevol causa o situació de marginació o desigualtat social, a fi d'ajudar a les persones i grups socials a resoldre els seus problemes, superant les seues dificultats i a crear i aconseguir recursos adequats per a millorar la seua qualitat de vida així com la inte- gración en la comunitat o entorn social a què pertanyen.

ESTRUCTURA DELS SERVICIS SOCIALS.

Els nivells d'intervenció en els Servicis Socials són:

 • Servicis Socials Generals o Comunitaris.
 • Servicis Socials Especialitzats (SEAFI).
SERVICIS SOCIALS GENERALS, DEFINICIÓ I PROGRAMES DEFINICIÓ: DEFINICIÓ:

Constituïxen l'estructura bàsica del sistema públic de Servicis Socials, per mitjà de la prestació integrada i polivalent dirigida a tota la població articulada a través d'actuacions preventives, assistencials i rehabilitadoras a nivell primari amb caràcter universal i gratuït.

PROGRAMES: 1. SERVICI D'INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT

Sobre drets i recursos socials existents per a resoldre les necessitats la població. Es donarà a través de:

 • Oficina d'informació- Centre Social
 • Publicacions divulgatives
 • Campanyes de difusió
 • Mitjans de comunicació social.
 • Informació i orientació a associacions i institucions...
2. PROGRAMA DE CONVIVÈNCIA I REINSERCIÓ SOCIAL

Orientat a promoure la connivència social i familiar, així com possibilitar la integració en la comunitat. Fi - evitar internaments. En este programa s'integra:

 • El servici d'ajuda domiciliària
 • Vivendes tutelades
 • Centres de dia
 • Clubs i llars
 • Acolliment familiar
 • Residències
3. SERVICI D'AJUDA DOMICILIÀRIA

Per a prestar atenció de caràcter domèstic, psicològic, rehabilitador, social, personal i educatiu. Té com a finalitat fomentar l'autonomia personal, evitar el desarrelament del seu entorn i l'ingrés en una institució.

4. PROGRAMA DE COOPERACIÓ SOCIAL

Per a impulsar i fomentar la iniciativa social, l'associacionisme i voluntariat social, de manera que es facilite una integració més eficaç de les persones en la societat, així com l'animació comunitària amb la finalitat de promoure activitats grupals tendents que siguen les pròpies persones d'una comunitat les que assumisquen la seua problemàtica, buscant solucions a la mateixa. Es realitza:

 • Trobada de jubilats
 • Grups d'autoajuda
 • Organitzacions de voluntaris
 • Associacions d'usuaris i persones interessades
 • Moviments socials.
5. PROGRAMA DE EMERGÈNCIA SOCIAL

Té com a objecte l'atenció de les necessitats més bàsiques d'aquells ciutadans que no les puguen abordar per si mateixos. Entre elles destaquen:

 • Ajudes econòmiques d'emergència.
 • Pensions no contributives
 • Renda garantida de ciutadania
6. PROGRAMA DE PREVENCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL

Té com a objecte el desenrotllament de la intervenció social en persones o grups d'alt risc que necessiten ajuda per a la prevenció dels seus conflictes i la seua inserció personal en el medi social.

 • Escola d'estiu
7. PROGRAMES D'OCI I TEMPS LLIURE

A desenrotllar amb la família, menors, associacions... per a donar cobertura a les necessitats oci i temps lliure dels grups que integren la comunitat.

SERVICI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ A LA FAMÍLIA I A LA INFÀNCIA ( S.E.A.F.I.) QUÈ ÉS?

És un recurs destinat a recolzar les famílies en situacions de crisi, generades per distintes tensions ambientals, al llarg del cicle vital, que els impedixen protegir i socialitzar de forma adequada als seus membres.

A QUI ES DIRIGIX?

Pot ser utilitzat per totes aquelles famílies que precisen de suport per a resoldre dificultats relacionals, d'accés a les xarxes socials i als servicis, o dificultats que puguen presentar-se en l'atenció i socialització dels menors.

COM S'ACCEDIX

S'accedix a este servici a través dels Servicis Socials del municipi que corresponga al domicili de la famiia, on es valorarà l'adequació de la demanda realitzada i les possibilitats d'intervenció del SEAFI.

QUINS SERVICIS PRESTA?
 • Psicoteràpia individual i familiar.
 • Orientació i assessorament en la resolució de conflictes familiars.
 • Resolució de dificultats d'integració escolar.
 • Entrenament en hàbits funcionals d'atenció a menors.
 • EEntrenament en habilitats socials.
Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal