#0A8EC2
2
0
108

la Vall d'Alba licita la gestió del Mas Blanc per un cànon anual de 6.600 euros/any i un màxim de sis anys

L'Ajuntament de la Vall d'Alba ha celebrat avui (DIVENDRES, 10 DE NOVEMBRE) un ple extraordinari para per engegar el procés de licitació del contracte de gestió del servei públic de l'Hotel Rural i Restaurant del Mas Blanc, de propietat municipal.

D'aquesta manera, l'equip de govern municipal ha aprovat el plec de condicions perquè els interessats puguin presentar proposicions.

L'alcaldessa de la Vall d'Alba, Marta Barrachina, ha defensat la urgència de la sessió plenària en què “la concessió vigent ha expirat, de manera que l'Ajuntament té el màxim interès a accelerar el procés de selecció d'un nou gestor, amb la finalitat de reduir al màxim les despeses fixes i de manteniment que es deriven de tenir una instal·lació tancada, que repercuteixen directament sobre les arques municipals”.

Les instal·lacions que es posen a la disposició dels interessats formen un complex que consta de planta soterrani, planta baixa i dos pisos, situades a la zona recreativa Caseta Blanca, amb una superfície total construïda de 998,7 metres quadrats sobre un solar de 8.000 metres quadrats. Les instal·lacions comprenen un celler de 19,62 metres quadrats, en el soterrani; 640 metres quadrats que acullen restaurant, menjador privat i cafeteria, en la planta baixa; 136 metres quadrats, repartits entre sis habitacions dobles amb bany, en la primera planta; i altres 64 metres quadrats, que alberguen quatre habitacions i una condícia, en la segona planta. Els aforaments són de 99 persones en el restaurant; 31 persones en el menjador privat; i 52 persones en la cafeteria.

La instal·lació es completa amb una zona esportiva composta per una pista de pádel, una pista de tennis i piscina; així com zona enjardinada amb il·luminació nocturna i parc infantil, a més d'una sala polivalent, si ben tots aquests serveis seguiran sent de gestió municipal i queden exclosos de la licitació aprovada avui.

El cànon anual d'explotació del contracte ascendeix a 6.600 € + IVA (550 € + IVA al mes). L'adjudicatari assumirà la gestió del restaurant i l'hotel per un període de 4 anys, ampliable a altres 2 anys més com a màxim.

Les ofertes es presentaran a l'Ajuntament en horari d'atenció al públic, dins del termini de 15 dies hàbils explicats a partir de l'endemà al de la publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província, a la seu electrònica de l'Ajuntament i en el Perfil de contractant.

“Avui fem un pas important perquè un dels dos complexos hotelers de propietat municipal amb què explica la Vall d'Alba, pugui reprendre la seva activitat al més aviat possible. L'equip de govern considera que som una destinació de primer ordre i necessitem d'un allotjament disponible al públic, que cada vegada és més nombrós per l'auge del turisme d'interior i per l'efecte anomenada que genera la amplísimaofereix gastronòmica i de restauració que existeix al nostre poble, molt reconeguda”, ha explicat l'alcaldessa, Marta Barrachina, qui ha puntualitzat: “El complex Mes Blanc és un recinte de la màxima qualitat que avui tornem a posar a la disposició dels interessats perquè presti un servei i redundi en la creació d'ocupació i riquesa al nostre poble”.